Ketahui Lebih Lanjut Mengenai Strategi Pilih 3

Pilih 3

Terdapat pelbagai pertaruhan yang boleh ditempatkan di Ohio Pick 3 dan Pick 4. Sekiranya anda bermain Straight Bet, anda boleh menang sekiranya nombor yang anda pilih diambil mengikut urutan tepat dengan jumlah taruhan antara $ .50 hingga $ 6. Sekiranya anda bermain Boxed Bet, anda boleh menang sekiranya nombor yang anda pilih diambil dalam kombinasi apa pun dengan jumlah taruhan juga antara $ .50 hingga $ 6.

Untuk Pilihan 3, dua jenis Taruhan Berkotak boleh dimainkan. Salah satunya adalah pertaruhan kotak 3 arah, yang terdiri daripada  download mega888 for android 2 nombor yang sama dan 3 kemungkinan kombinasi menang. Satu lagi adalah pertaruhan kotak 6 arah, yang terdiri daripada 3 nombor berbeza dan 6 kemungkinan kombinasi kemenangan. Sebaliknya, Pick mempunyai empat jenis Taruhan Kotak. Salah satunya adalah pertaruhan kotak 4 arah dengan 3 nombor yang sama; Pertaruhan berkotak 6 arah dengan dua set nombor yang sama; Pertaruhan kotak 12 hala dengan 2 nombor yang sama; dan pertaruhan kotak 24 hala dengan 4 nombor berbeza.

Pertaruhan lain yang boleh dimainkan di Ohio Pick 3 dan Pick 4 termasuk yang berikut:

• Pasangan Taruhan – Anda boleh memilih mana-mana dua daripada tiga nombor mengikut urutan yang tepat jika anda bermain hanya dalam pilihan Taruhan 3 sahaja. Sekiranya anda memilih pasangan depan, anda harus menentukan nombor 1 dan 2 mengikut urutan tepat manakala anda harus menentukan nombor 2 dan 3 mengikut urutan tepat jika anda memilih pasangan belakang.

• Wheel Bet – Pilihan ini hanya tersedia untuk taruhan Pilih 3. Dalam pertaruhan roda, anda harus meletakkan taruhan lurus individu pada setiap kombinasi nombor anda. Katakan, jika kombinasi beroda 1-2-3, maka kombinasi berikut dapat diperoleh: 1-2-3; 1-3-2; 2-1-3; 3-1-2; 3-2-1; 2-3-1. Oleh itu, anda berpeluang untuk menang terus sekiranya gabungan nombor anda diambil.

• Taruhan Cadangan – Dalam pilihan ini, anda harus menggabungkan taruhan lurus dan pertaruhan kotak ke dalam satu tiket, yang harus ditempatkan dalam kenaikan $ 1.

• Split Pair – Dalam pilihan ini, anda harus menentukan nombor pertama dan ketiga mengikut urutan yang sama. Katakanlah, jika nombor pemenang yang ditarik mempunyai kombinasi 1-3-2, anda berpeluang untuk menang jika gabungan anda 1-2-2 atau 1-3-2 kerana anda mempunyai nombor 1 dan 3 dalam urutan tepat.

Harga tiket untuk kedua Ohio Pick 3 dan Pick 4 bergantung pada beberapa faktor. Dalam permainan nombor dua puluh, harga yang dibayarkan untuk setiap kemungkinan menang untuk lukisan tertentu adalah $ .50 hingga maksimum $ 6 mengikut budi bicara pembeli. Harga yang dibayar harus termasuk pertaruhan. Sebaliknya, harga yang dibayar untuk pertaruhan sandaran harus sama dengan jumlah pertaruhan.

Untuk pertaruhan roda, jumlah harga yang dibayar mestilah jumlah pertaruhan dikalikan dengan jumlah kemungkinan kombinasi roda. Sehubungan dengan setiap tiket yang dijual, jumlah semua taruhan harus merupakan harga pembelian tiket dan harga harus dicantumkan pada tiket selama periode pembelian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *